Her presenterer jeg melodier og arrangementer til egne og andres tekster.
'Verkene' er lagt inn i bloggen på ca dato for ferdigstillelse.
I høyre kolonne er de ordnet alfabetisk.

mandag 22. oktober 1979

Møte med Jesus

Det var sent en kveld for lenge siden i Israel:
Nikodemus kom til Jesus, banket på,
Ville fred i sjelen få!
Han var tom, da han kom,
Men forlot med nytt mot
og et håp om å bli født på ny

Også du kan nå 

et møte få
Med Jesus som din synd tilgir.
Han er virk´lighet for meg
Og han leter etter deg.
Kom bli fylt med den glede som Jesus alene gir.


Ved en brønn sitter en kvinne
Snakker med Jesus Krist.
Hun vet straks at mannen er en sann profet
Når han sier det han vet
Hun blir fri, og vil bli
Vitne om, ham som kom
For å frelse alle dem som tror.

Veien som vår Frelser vandret
Førte forbi et sted
Der hvor blinde Bartimeus lå på kne
Ropte ”Herre - La meg se!”
Som et lyn, fikk han syn
Ropte ut, Priste Gud
Som med slik stor omsorg gjør alt vel!


Møte med Jesus - note - PDF
--------------------------------
Om sangen
Denne sangen skrev jeg høsten 1979 etter at flere av kadettene (i sesjonen som Magna var en del av) hadde gitt uttrykk for at de trengte å utvide repertoaret. Jeg tror aldri de brukte denne sangen, men jeg har selv brukt den i flere kor og den funker greit.

Første vers henter inspirasjon fra Johannes 3:1-21 hvor Jesus samtaler med Nikodemus om gjenfødelse. At Nikodemus forlot som gjenfødt kommer ikke til uttrykk i beretningen, men mye tyder på at han fikk bekreftet det han kom for å få stadfestet: "Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud" (v 2). I tillegg indikerer både hans forsvar av Jesus, og hans involvering i gravleggingen at han ble en troende  etterfølger som fikk oppfylt drømmen om å bli født på ny.  

Andre vers er en henvisning til samtalen med den samaritanske kvinnen Johannes 4:1-42 - en beretning som har fascinert meg gjennom hele livet, og som jeg også brukte i den aller første sangen jeg skrev som 15 åring. 

Det siste verset er knyttet til fortellingen om den blinde Bartimeus er hentet fra Lukas 18:35-43
Melodien på refrenget vil kanskje gi assosiasjoner til "Tea for two, and two for tea!", men jeg tror den er trygt innenfor grensene i plagiat-loven. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar