Her presenterer jeg melodier og arrangementer til egne og andres tekster.
'Verkene' er lagt inn i bloggen på ca dato for ferdigstillelse.
I høyre kolonne er de ordnet alfabetisk.

torsdag 10. mars 2022

Dagen i dag er en gave

Mange sier: «Tiden går!»
Andre mener at den kommer
Og når vinter blir til vår
Tenker vi: «Snart blir det sommer!»
Men vi lever nå.

Dagen i dag er en gave fra deg,
Sammen med deg vil jeg gå.
Slik dagen er, blir den del av min veg.
Livet mitt leves i deg,
Gud, du evige NÅ.

Noen dager er helt grå
Slike dager vil vi bytte.
Tenk om Gud i dagen så:
Denne blir til evig nytte!
Livet leves nå.

Dager kommer, dager går.
Hver for seg er de unike.
De gir gleder, lager sår
Livet mitt blir til av slike.
Målet mitt er NÅ!

NOTE med tekst 

Bakgrunnen for sangen:
Ved overgangen til 2019 bestemte jeg meg for å fokusere på NÅ. Like etter at jeg hadde publisert de første tankene om dette, lanserte General Brian Peddles opprop til salvasjonister om å være "Kampklare til oppdrag NÅ!" - så refleksjonene ble knyttet sammen med oppropet. (Hele oppropet ble også fanget opp i Robert Streets bok "Dag for dag" som ble utgitt sammen med den nye utgaven av "Kalt til soldat". Jeg oversatte begge bøkene våren 2021

NÅ satt altså i ryggmargen da pandemien slo til på senvinteren 2020 og jeg ønsket å skrive en tekst som kunne brukes som en sang. Da musikkavdelingen kom med en oppfordring til å sende bidrag til en mulig produksjon med leveringsfrist 1. juni 2020 - ble første utgave av denne sangteksten til og en melodi skrevet. Sangteksten fikk noen mindre justeringer (forbedringer) i 2022. Melodien fikk helt ny melodi til versene (jeg var ikke fornøyd med første versjon), og jeg beholdt den opprinnelige melodien på refrenget. 

BIBELSKE REFERANSER
  • Kolosserne 4:5b "...bruk den dyrebare tiden godt."
  • Efeserne 5:15-16 "Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,  så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde."
  • 2 Korinterbrev 6:1-2 "Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. For han sier:
                    Jeg bønnhørte deg i rette tid
                    og hjalp deg på frelsens dag.
                    Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!"
  • Johannes 4:35 "Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst."  

søndag 1. mars 2015

Det sto en tornebusk og brant - Hellig grunn

Det sto en tornebusk og brant.
Moses dro dit.
Han undret: «Kan det være sant
at Gud kom hit?»
Det var en hellig stund
Han sto på hellig grunn
Slik er det alltid der
Gud kommer nær.

Jeg står på hellig grunn
for du er her.
Gud, la din herlighet
være meg nær.
Kun når jeg er hos deg,
kan jeg klart se din veg;
la ditt nærvær følge meg
hvor enn jeg er.

På pinsedag var folkets bønn:
«Gjør det du vil!»
Og svaret kom som bønnens lønn,
med Ånd og ild.
Det ble en Åndens dåp
Som fylte dem med håp
Slik er det alltid der
Gud kommer nær.

Hvert menneske på denne jord
Må se og tro
at Jesus gjennom mer enn ord
er bare god
Det skjer ved deg og meg
At Jesus viser seg
Og da er Herren her
Når vi er nær.

Det stod en tornebusk og brant - Note - PDF

Om melodien:
I forbindelse med Vestre divisjons musikk-helg i Stavanger 20. - 22. mars 2015, utfordret Jan Harald Hagen meg til å bidra med noen egne sanger/arrangement. Flere ganger hadde jeg tenkt at koret "Jeg står på hellig grunn" egentlig hadde passet fint som et refreng i en sang. 

Sandnes korps hadde akkurat feiret 125 års jubileum bl.a. med en kveld med feiring av musikken i de forskjellige tidsepokene. Jeg hadde valgt en fellessang for hver 25 års periode. For den nest siste perioden (1965-1990) valgt jeg sangen "Å lykkes med sitt liv" hvor Eiliv Herikstad benytter tango-rytme på versene og swing på koret. Forsamlingen storkoste seg - særlig med tangoen. 

Dermed var jeg i tango-modus og bestemte meg for tango-rytme på versene og roe det kraftig ned i det meditative refrenget. Det fungerte, og sangerne likte å synge den. Om versene overlever, vil tiden vise.

----------------
Tilleggsinformasjon
Jeg skrev egentlig enda et vers, men fordi sangen ble 'lang nok' ble dette verset (tenkt som det nest siste) ikke tatt med. Temaet er hentet fra 1 Kongebok 18:30-46:

Elia sto på Karmels topp
Folk strømmet til
Elia løftet blikket opp
ba: «Send din ild!»
Og ilden falt som lyn
Det var et mektig syn
Det blir et himmelsk vær
Når Gud er nær.

torsdag 19. april 2007

Herre, vær hos oss nå!

En av grunnene til at denne teksten ble til *
Er denne verden blitt forlatt?
Blir det ny dag, når det er natt?
Herre, hvor skal vi ellers gå,
Om ikke du er med oss nå
Denne dag?


Herre, vær hos oss nå! (4x) 
Vi ber!

Hvor er det svar når sorgen rår?
Finnes det lindring for hvert sår?
Herre, hvor skal vi ellers gå,
Om ikke du er med oss nå
Denne dag?

Når våre spørsmål mangler svar
Har vi kun deg vår Gud, vår Far
Herre, hvor skal vi ellers gå,
Om ikke du er med oss nå
Denne dag?

Selv ble du prøvd i ett og alt;
Stod da en annen ville falt.
Herre, vi vet hvor vi skal gå,
Det er kun du som kan forstå
Denne dag!

Herre, du er her nå! (4x) 
Amen!

Jeg skrev denne sangen i 2007 da 'Sangbok-komiteen' ba om bidrag til Frelsesarmeens nye sangbok som kom ut i 2010. Der finnes den på #115
Jeg har også skrevet melodien. 

Sangen er med på innspillingene: 
Lengsel - Tolkninger fra Frelsesarmeens nye Sangbok (Label:‎– FACD 93)

'Sevlandsgutane' tok den også med på en innspilling i 2016

* For mer informasjon, les intervjuet "Håp og klage" i Krigsropet #36 2011

Note til: Herre, vær hos oss nå - PDF

mandag 19. mars 2007

Et under på vår jord

Hver gang Guds barn kommer sammen
Skjer et under på vår jord;
Jesus selv er da til stede
Midt blant dem som ber og tror.
Her i dette Herrens nærvær
Blir vår neste som en bror.
Og når søsken benkes sammen
Dekker Herren selv sitt bord.


Vi er her
Du er her
Far, vi er i din nærhet
Und’ret skjer
Når vi ber
Far, her i din nærhet


Hver gang Guds barn kommer sammen
Blir en enhet åpenbart;
Kjærlighet med rom for livet
Bringer håp om en ny start.
Her vi gråter med hverandre
Når en søster har det hardt,
Og vi gledes med de glade
Når en bønn er blitt besvart.

Hver gang Guds barn kommer sammen
Må den onde flykte bort.
Og når lovsangstonen lyder
Har han spilt sitt siste kort.
Herrens kropp er kommet sammen,
Den fornyes av Guds ord.
Det blir liv i alle lemmer;
Liv som bringer håp på jord!


"Et under på vår jord" - Note - PDF

Om sangen
Da sangbok-komiteen i 2007 ba om bidrag til Frelsesarmeens nye sangbok som var under planlegging, var det to typer sanger jeg savnet i 1977 utgaven av sangboka: Sanger til trøst i krise og sorg (klagesanger?) og sanger som feirer fellesskapet. Jeg bestemte meg for å levere en sang i hver kategori. 'Klage'-sangen "Herre vær hos nå" gikk gjennom nåløyet. 'Fellesskap'-sangen ble funnet for lett - sannsynligvis var vers 2 i den første versjonen litt sært. I 2015 tok jeg fram igjen sangen. Jeg skrev vers 2 på nytt uten at innholdet ble endret, og den ble brukt under musikkhelgen i Stavanger 20-22 mars 2015, og fikk en god mottakelse.  

Bibelsk belegg for teksten:

Første vers: 
I et kristent fellesskap ER Jesus tilstede:
«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»Matteus 18:20
Bordfellesskapet er også sentralt i fellesskapet: 
Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.Apostelgjerningene 2:46
Andre vers:
Enhet blant de troende er et sentralt tema i Bibelen:
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen...Efeserbrevet 4:3
og da deler vi gleder og sorger:
Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter.
Romerne 12:15
Tredje vers: 
At det kristne fellesskapet er en kropp med mange lemmer er en sentral tanke:
Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.
Romerne 12:27

fredag 10. juni 2005

Den første kjærlighet

Jeg ønsker, Jesus, leve i den første kjærlighet
Der det å være nær deg gir meg del i hellighet
Og hjertet fylles av en lengsel mot en herlighet
Hvor jeg kan leve evig i den første kjærlighet

Om koret:
Jeg skrev dette koret til teltmøtene i Lyngdal sommeren 2005 hvor den første kjærlighet var temaet for talene mine. Året etter skrev jeg et arrangement for Divisjonsorkesteret i Frelsesarmeen i Moldova under ei øvelseshelg ledet av Yngve Slettholm. Dermed ble også koret oversatt til russisk. Orkesteret hadde i 2019 fortsatt den enkle melodien på repertoaret:

Den opprinnelige teksten ble revidert i 2019 (1)

Bibelske henvisninger: 

I Åpenbaringen får menigheten i Efesos mye ros, men følgende beskjed: 
Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.
Åpenbaringen 2:4
Og Jesu oppfordring er klar:
Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!
Johannes 15:9
------------------------------------------
(1)  Link til opprinnelig versjon

torsdag 22. mai 2003

DO-RE-MI

Når toner settes sammen kan de bli en melodi
og spilles de på samme tid får vi en harmoni
Det er et av bildene som ikke trenger tolk
for det beskriver ganske enkelt Herrens eget folk

DO-RE-MI
som en profeti
om menighetens symfoni
FA-SO-LA
takk skal Jesus ha
for seieren på Golgata
SO-LA-SI
slipp din lovsang fri
for Herren rår til evig tid!


Når menigheten samles, kan den likne på et tre
der Jesus selv er vintreet og vi er grenene
Hvis vi blir i Ham og selv blir fylt av Jesu ord
vil treet bære frukt som blir til vin på Herrens bord

Når menigheten samles, kan den likne på en kropp
der hver og en er viktige fra lilletå til topp.
Gaver er forskjellige med det er kun en Ånd
som binder oss i sammen med et hellig søskenbånd.


DO-RE-MI - note - PDF

Om melodien
Sangen ble skrevet til en stor sangkonkurranse som ble utlyst i Frelsesarmeen på begynnelsen av det nye millenniet. Jeg har alltid hevdet at Frelsesarmeen trenger flere sanger som handler om fellesskapet. Tro er fellesskap, og derfor valgte jeg det som tema for sangen. 

Tanken om tonen og tonene, hadde tidligere brukt i Gloria - tonen fra himlen; og her lar jeg dem bli bilde på harmoniene som utgjør menighetens symfoni. 
I vers 2 bruker jeg Jesu egne ord om seg selv som vintreet og vi som grenene - Johannes 15:1-8. I det tredje verset bruker jeg bildet av menigheten som Jesu kropp slik det beskrives av Paulus, blant annet i 1 Korinterbrev 12:12-27.

Til min store overraskelse ble sangen kåret som vinner. Juryens begrunnet avgjørelsen med tekstens kvalitet og samspillet mellom tekst og melodi. 
Jeg tenkte selvfølgelig på dette da jeg skrev melodien - særlig i refrenget der tonene som synges følger trinnene som angis i teksten 
(NB det funker selv om jeg valgte å legge sangen ned i Bb-dur i stedet for C etter at jeg hadde skrevet den)

Jeg kjenner ikke til om sangen er blitt brukt - men teksten står fortsatt som en hyllest til det vakre fellesskapet mellom de troende - som Ronald Fangen kalte 'jordens største under'.  

lørdag 14. september 2002

Et glimt av Gud


I ditt smil, din gråt, i varmen fra din hud
Får jeg et glimt av Gud
Som bærer bud
Om framtid og håp.


Et glimt av Gud -  Note - PDF

Et glimt av Gud - lydspor
----------------------------------

- Historien om en liten sang

Det skjedde for noen år siden. Jeg satt på kontoret i Templet i Oslo. Det var fredag og som vanlig var det aktivitet i hele huset. Plutselig banket det på døra. Ruth Elisabeth stakk hodet inn: «Jostein, jeg trenger en sang om hud til mandag!».

Innspillingen av den første babysang-CDen «Bom Chicka Bom» var i full gang og så manglet det altså en liten låt. I løpet av kort tid dukket den enkle teksten opp, og deretter en like enkel melodi. Av de nærmere 100 sangene jeg har skrevet er denne lille sangen blant dem som har fått mest oppmerksomhet og som synges på en rekke språk:
I ditt smil, din gråt, i varmen fra din hud
Får jeg et glimt av Gud
Som bærer bud
Om framtid og håp.
Det er ikke mer, men sier likevel mye. Kanskje fanger denne lille teksten noe av det mange av oss opplever når vi holder en liten baby i armene. Den fullkomne lille skapningen minner oss om Skaperen, om framtid og om håp.

Et par år senere satt jeg på et annet kontor i et annet land og snakket med et ungt ektepar. «Vi har valgt å ikke få barn», sa de, «Det er ikke noe framtid for barn her i Moldova.»

På mange måter forstod jeg beslutningen, men den gjorde meg bunntrist: Hvis det ikke fødes barn hvor blir det da av glimtet av Gud, hvor blir det av framtiden og håpet?

Heldigvis var det også i Moldova noen som valgte annerledes. Kona mi, Magna, og jeg fikk være med om mange barnevelsignelser. Det er så flott å få velsigne disse som allerede hører Guds rike til. Et rike som ikke kan frarøves dem verken av humanister eller teologer. Fordi barnet hører Guds rike til forstår vi noe av hans store hjerte. Et hjerte som ikke har tanker til ulykke, men som ønsker å gi deg framtid og håp. «Gi lyd!» sa vi da vi lekte gjemmeleken som barn og var i ferd med å gi opp letingen. Å selv bli barn var Guds måte å «gi lyd» på slik at en hel menneskehet lettere skulle finne ham. Kanskje ikke så rart da at et nyfødt barn gir meg et glimt av Gud.

Jeremia 29:11-14a

Publisert i Krigsropet #21 2009