Her presenterer jeg melodier og arrangementer til egne og andres tekster.
'Verkene' er lagt inn i bloggen på ca dato for ferdigstillelse.
I høyre kolonne er de ordnet alfabetisk.

mandag 19. mars 2007

Et under på vår jord

Hver gang Guds barn kommer sammen
Skjer et under på vår jord;
Jesus selv er da til stede
Midt blant dem som ber og tror.
Her i dette Herrens nærvær
Blir vår neste som en bror.
Og når søsken benkes sammen
Dekker Herren selv sitt bord.


Vi er her
Du er her
Far, vi er i din nærhet
Und’ret skjer
Når vi ber
Far, her i din nærhet


Hver gang Guds barn kommer sammen
Blir en enhet åpenbart;
Kjærlighet med rom for livet
Bringer håp om en ny start.
Her vi gråter med hverandre
Når en søster har det hardt,
Og vi gledes med de glade
Når en bønn er blitt besvart.

Hver gang Guds barn kommer sammen
Må den onde flykte bort.
Og når lovsangstonen lyder
Har han spilt sitt siste kort.
Herrens kropp er kommet sammen,
Den fornyes av Guds ord.
Det blir liv i alle lemmer;
Liv som bringer håp på jord!


"Et under på vår jord" - Note - PDF

Om sangen
Da sangbok-komiteen i 2007 ba om bidrag til Frelsesarmeens nye sangbok som var under planlegging, var det to typer sanger jeg savnet i 1977 utgaven av sangboka: Sanger til trøst i krise og sorg (klagesanger?) og sanger som feirer fellesskapet. Jeg bestemte meg for å levere en sang i hver kategori. 'Klage'-sangen "Herre vær hos nå" gikk gjennom nåløyet. 'Fellesskap'-sangen ble funnet for lett - sannsynligvis var vers 2 i den første versjonen litt sært. I 2015 tok jeg fram igjen sangen. Jeg skrev vers 2 på nytt uten at innholdet ble endret, og den ble brukt under musikkhelgen i Stavanger 20-22 mars 2015, og fikk en god mottakelse.  

Bibelsk belegg for teksten:

Første vers: 
I et kristent fellesskap ER Jesus tilstede:
«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»Matteus 18:20
Bordfellesskapet er også sentralt i fellesskapet: 
Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede.Apostelgjerningene 2:46
Andre vers:
Enhet blant de troende er et sentralt tema i Bibelen:
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen...Efeserbrevet 4:3
og da deler vi gleder og sorger:
Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter.
Romerne 12:15
Tredje vers: 
At det kristne fellesskapet er en kropp med mange lemmer er en sentral tanke:
Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.
Romerne 12:27

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar