Her presenterer jeg melodier og arrangementer til egne og andres tekster.
'Verkene' er lagt inn i bloggen på ca dato for ferdigstillelse.
I høyre kolonne er de ordnet alfabetisk.

torsdag 10. mars 2022

Dagen i dag er en gave

Mange sier: «Tiden går!»
Andre mener at den kommer
Og når vinter blir til vår
Tenker vi: «Snart blir det sommer!»
Men vi lever nå.

Dagen i dag er en gave fra deg,
Sammen med deg vil jeg gå.
Slik dagen er, blir den del av min veg.
Livet mitt leves i deg,
Gud, du evige NÅ.

Noen dager er helt grå
Slike dager vil vi bytte.
Tenk om Gud i dagen så:
Denne blir til evig nytte!
Livet leves nå.

Dager kommer, dager går.
Hver for seg er de unike.
De gir gleder, lager sår
Livet mitt blir til av slike.
Målet mitt er NÅ!

Bakgrunnen for sangen:
Ved overgangen til 2019 bestemte jeg meg for å fokusere på NÅ. Like etter at jeg hadde publisert de første tankene om dette, lanserte General Brian Peddles opprop til salvasjonister om å være "Kampklare til oppdrag NÅ!" - så refleksjonene ble knyttet sammen med oppropet. (Hele oppropet ble også fanget opp i Robert Streets bok "Dag for dag" som ble utgitt sammen med den nye utgaven av "Kalt til soldat". Jeg oversatte begge bøkene våren 2021

NÅ satt altså i ryggmargen da pandemien slo til på senvinteren 2020 og jeg ønsket å skrive en tekst som kunne brukes som en sang. Da musikkavdelingen kom med en oppfordring til å sende bidrag til en mulig produksjon med leveringsfrist 1. juni 2020 - ble første utgave av denne sangteksten til og en melodi skrevet. Sangteksten fikk noen mindre justeringer (forbedringer) i 2022. Melodien fikk helt ny melodi til versene (jeg var ikke fornøyd med første versjon), og jeg beholdt den opprinnelige melodien på refrenget. 

BIBELSKE REFERANSER
  • Kolosserne 4:5b "...bruk den dyrebare tiden godt."
  • Efeserne 5:15-16 "Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,  så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde."
  • 2 Korinterbrev 6:1-2 "Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. For han sier:
                    Jeg bønnhørte deg i rette tid
                    og hjalp deg på frelsens dag.
                    Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!"
  • Johannes 4:35 "Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst."  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar