Her presenterer jeg melodier og arrangementer til egne og andres tekster.
'Verkene' er lagt inn i bloggen på ca dato for ferdigstillelse.
I høyre kolonne er de ordnet alfabetisk.

torsdag 18. april 1985

Gud former meg

Som en leirklump i en kunstners hånd
– slik formes jeg.
Jeg forvandles av Guds hånd og Ånd 
til hans bilde preger meg.

Karet som blir skapt, fylles av en skatt
Som kan tenne lys i mørkeste natt.


Så kom dagen da det stoppet opp 
– og alt gikk galt
Gud er Gud og han gir ikke opp  
når et menneske har falt

Hele livet formes jeg av ham 
– i kjærlighet.
Der forvandles både synd og skam 
til nytt liv i evighet.

Tekst og melodi: Jostein Nielsen

Bakgrunnen for sangen
Melodien kom før teksten på denne sangen på midten av 80-tallet. Jeg hadde opplevd en krise som gjorde at jeg lurte på om jeg var kommet ut av Guds plan. I løpet av en periode på knappe to uker, talte Gud gjennom tre uavhengig mennesker til meg gjennom teksten i Jeremia 18:1-12 om leiren i pottemakerens hånd. Jeg visste at det skulle være tema, og jeg skrev den første teksten som jeg aldri ble helt fornøyd med. Melodien har jeg likevel brukt en god del, blant annet som preludium eller postludium på kirkeorgel. Hele tiden har jeg tenkt at teksten skulle skrives på nytt - og i denne utgaven har jeg også tatt med aspektet om 'skatten i leirkrukker': 
Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.2. Korinterbrev 4:7
Gud former meg - for solist og kor - pdf 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar