Her presenterer jeg melodier og arrangementer til egne og andres tekster.
'Verkene' er lagt inn i bloggen på ca dato for ferdigstillelse.
I høyre kolonne er de ordnet alfabetisk.

torsdag 15. september 1977

Gi meg ditt løfte

Jeg har forsøkt meg på flere av tekstene til morfaren min, Jens Olsen (1915 - 2006). Personlig synes jeg denne teksten er en av hans beste, men jeg har også tonesatt tekstene: ”Tenn oss på ny” og ”Bruk meg, o, Gud”.


Gi meg ditt løfte på ny, O, Gud
Gi meg din Hellig Ånds ild
La meg få være ditt sendebud,
O, Herre, hjelp meg der til.

Ikke meg selv og mitt eget jeg
Ikke min vilje, men din.
Ikke en del av meg selv til deg.
Men helt, jeg vil være din.

Send meg igjen på ditt løfte ut.
Rust meg på ny for din sak
Send meg og bruk meg, min Herre Gud
All frykt, all tvil du bort ta.

Lær meg din vilje å rett forstå
Lær meg gå lydighets vei
Aldri ditt løfte og ord forgår
Send Gud ditt løfte til meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar